Skin Tonic Fredrikstad
Torvbyen Kjøpesenter
Brochs gate 7-11
1607 Fredrikstad
Norway