Personvernerklæring

Hvordan håndteres mine personopplysninger?

Det er Skin Tonic AS som er behandlingsansvarlig etter de gjeldende reglene om beskyttelse av personvernopplysninger. Vi ønsker å gi deg en best mulig handleopplevelse hos oss, og her finner du en oversikt over hvordan vi håndterer dine personopplysninger ihht. Personopplysningsloven, herunder EU-forordning 2016/679 (General Data Protection Regulation, heretter kalt «GDPR»).

Dette er personopplysningene vi behandler:

Personopplysninger du registrerer når du blir medlem og når du oppdaterer din profil, som f. eks. navn, mobilnummer, e-postadresse, fødselsdato etc. Informasjonen du oppgir vil også kunne bli beriket via oppslagstjenester, eller via sosiale medier du gir oss tilgang til.
Opplysninger om kjøp og opptjening av bonus når du benytter ditt medlemskap.
Opplysninger om hvilke email/SMS du åpner og klikker i.
Informasjon du oppgir via vår kundeservice.
Informasjon via cookies, se eget punkt nedenfor.

Hva brukes mine personopplysninger til?

Ved å oppgi dine personopplysninger gir du ditt samtykke til at vi bruker dine opplysninger til å levere den servicen du forventer, som nærmere spesifisert gjennom formålene nedenfor.
Ved å oppgi dine personopplysninger gir du ditt samtykke til at vi bruker dine opplysninger til å levere den servicen du forventer, som nærmere spesifisert gjennom formålene nedenfor.

Vi bruker dine personopplysninger til følgende formål:

 • For å opprette og håndtere din personlige brukerkonto og medlemskap i fordelsprogrammet.
 • For å kunne utstede bonuspoeng, bonussjekker og kontakte deg i forbindelse med ditt medlemskap.
 • For å kunne gi deg relevant innhold, kommunikasjon og tilbud, gjennom automatisert profilering og vurdering. Å profilere vil si å analysere personopplysninger og kjøpshistorikk for å avdekke adferd, preferanser, evner eller behov hos deg som kunde.
 • For å kunne gi deg best mulig hjelp når du kontakter oss.
 • For å ha mulighet til å vise deg mer relevante annonser i digitale flater, også i sosiale medier.
 • For å kunne informere deg om tjenester som forbedrer din handleopplevelse hos oss. For eksempel nye samarbeidspartnere, nye betalingsløsninger eller andre nye tjenester som du selv kan ta stilling til om du vil benytte eller ikke.

Deler dere mine personopplysninger?

Vi deler dine personopplysninger med våre leverandører innenfor kundeservice, kommunikasjonstjenester, annonsering og teknisk support. Disse leverandørene trenger opplysningene for å kunne levere tjenester til oss innenfor rammene av de behandlingsaktiviteter som fremgår av disse medlemsvilkår.

Vi har databehandleravtaler med de aktuelle leverandørene som setter tydelige begrensninger for hvordan de kan bruke dine personopplysninger i samsvar med gjeldende personvernregelverk.

I etterkant av kampanjer, kan vi ønske å måle salg opp mot markedsaktiviteter for å kunne gi mer relevante tilbud fremover. Dette gjøres ved å sammenstille avidentifiserte (hashede) kjøpsdata med markedsaktivitet hos tredjeparter.

Hvor lagres mine personopplysninger?

Alle personopplysningene dine lagres innenfor EU/EØS, men noen av våre leverandører har tekniske supporttjenester plassert utenfor EU/EØS. Ved bruk av disse supporttjenestene, vil en eventuell behandling av dine personopplysninger være regulert i henhold til EU/EØS standardkontrakt for overførsel til tredjeland eller annen godkjent overføringsmekanisme.

Hvordan kan jeg administrere mine personopplysninger?

Du kan når som helst velge å endre dine personopplysninger, og du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke, noe som vil innebære at medlemskapet avsluttes. Dette kan du enten gjøre selv, eller kontakte oss for å få hjelp.

 • Ønsker du innsyn i dine personopplysninger, har du rett til å be om dette.
 • Ønsker du å få dine personopplysninger korrigert, har du rett til å be om dette.
 • Ønsker du å slette dine personopplysninger, har du rett til å gjøre dette så lenge vi ikke er lovpålagt å lagre de.
 • Ønsker du å begrense behandlingen av dine personopplysninger, har du rett til å be om dette.
 • Du vil motta informasjon fra oss hvis vi gjør korrigeringer eller sletter dine personopplysninger, eller hvis vi begrenser behandlingen.
 • Du har muligheten til å kreve personopplysningene dine utlevert i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format, og til å ta opplysningene med deg til en annen virksomhet. Dette gjelder kun opplysninger du aktivt har gitt fra deg.
 • Du har rett til å gi beskjed dersom du mener vi ikke behandler dine personopplysninger ihht samtykket du har gitt oss.
 • Du har rett til å trekke tilbake ditt samtykke.
 • Ønsker du ikke at vi benytter automatiserte avgjørelser og profilering av dine personopplysninger, kan du når som helst trekke tilbake ditt samtykke til medlemskap i vårt fordelsprogram.

Hvem har tilgang til personopplysningene mine?

Dine personopplysninger behandles bare av autorisert personell som har tilgang til informasjonen i kraft av sin yrkesmessige stilling, og som er underlagt en forpliktelse til utelukkende å hente/bruke dataene for det spesifiserte og legitime formålet de ble samlet inn for.

Hvor lenge lagrer dere data?

Dine persondata blir lagret så lenge du er aktivt medlem hos oss, og ikke selv velger å melde ut av fordelsprogrammet. Hvis du verken har handlet, hatt en aktiv bonussaldo eller annen interaksjon med oss i løpet av 24 måneder vil vi avslutte ditt medlemskap og slette dine persondata, så lenge vi ikke er lovpålagt å lagre de, jf. GDPR art. 17. Vi vil informere deg tre (3) uker før vi avslutter ditt medlemskap.

Hvordan sikrer dere mine personopplysninger?

Vi lagrer personopplysningene dine i våre operativmiljøer. Miljøene bruker standard sikkerhetsmetoder for å forhindre uautorisert tilgang. Vi følger felles standarder for å beskytte personopplysninger og sensitiv informasjon.

Hvordan fungerer regelverket rundt personopplysninger?

All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven. Det er Skin Tonic AS som er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med lovens regler, dvs. «behandlingsansvarlig». Datatilsynet fører tilsyn med at regelverket overholdes i Norge. Du har rett til å klage til Datatilsynet over behandlingen som gjøres av behandlingsansvarlig i forbindelse med disse medlemsvilkårene.

Cookies på skintonic.no

Når du besøker våre nettsider, plasseres en cookie som brukes til å gjenkjenne din datamaskin eller mobiltelefon. Den gir informasjon om din aktivitet på våre nettsider. Den gjør det lettere for deg, da cookies gjør at din mobiltelefon eller datamaskin f.eks husker login-opplysninger ved ditt neste besøk. Cookies gir også oss informasjon om din adferd på våre nettsider, og vi deler disse med tredjeparter for annonseringsøyemed. Du kan lese mer om Cookies på våre nettsider.

Kontaktinformasjon

Behandlingsansvarlig er Skin Tonic AS, Lilleakerveien 2C, 0283 Oslo, Norge. Har du spørsmål rundt ditt medlemskap eller dine personopplysninger, kontakt oss gjerne på e-post [email protected] eller på telefon +47 90 16 02 78.